Giỏ hàng

Xử lý bụi, mùi khí thải và thiết bị phòng cháy nổ bụi

Khi thiết bị thu gom xử lý bụi công nghiệp được tích hợp vào các hệ thống hoàn chỉnh, chúng sẽ tối đa hóa việc loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong không khí khỏi các luồng khí ô nhiễm trước khi thải ra khí quyển. Nếu khả thi, chúng cho phép đưa không khí đã được làm sạch trở lại cơ sở sản xuất. Loại thiết bị hút bụi công nghiệp bạn cần, cũng như thiết kế hệ thống thông gió cuối cùng, phụ thuộc vào một số yếu tố “quan trọng”. Chúng bao gồm thành phần vật lý và hóa học của các hạt được thu thập, điều kiện khí thải của quá trình về nhiệt độ và độ ẩm, cũng như các quy định của địa phương và quốc gia

Tìm hiểu thêm
Ảnh về chúng tôi
Ảnh tại sao bạn nên chọn chúng tôi

TIN TỨC VỀ XỬ LÝ BỤI, MÙI KHÍ THẢI VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Khi thiết bị thu gom xử lý bụi công nghiệp được tích hợp vào các hệ thống hoàn chỉnh, chúng sẽ tối đa hóa việc loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong không khí khỏi các luồng khí ô nhiễm trước khi thải ra khí quyển. Nếu khả thi, chúng cho phép đưa không khí đã được làm sạch trở lại cơ sở sản xuất. Loại thiết bị hút bụi công nghiệp bạn cần, cũng như thiết kế hệ thống thông gió cuối cùng, phụ thuộc vào một số yếu tố “quan trọng”. Chúng bao gồm thành phần vật lý và hóa học của các hạt được thu thập, điều kiện khí thải của quá trình về nhiệt độ và độ ẩm, cũng như các quy định của địa phương và quốc gia.

XỬ LÝ KHÍ THẢI, PHÒNG CHÁY NỔ BỤI - ĐÀO TẠO VÀ CHIA SẺ

LÕI LỌC CARTRIDGE - TÚI LỌC VÀ PHỤ KIỆN THAY THẾ

DONALDSON, IEP TECHNOLOGIS, DELFIN, NEWSONGALE, FIREFLY, PURE AIR FILTRATION CÁC HÃNG CHÍNH LVT PHÂN PHỐI