Giỏ hàng

Lọc bụi cho máy cắt laser - Donaldson DFOE

Thương hiệu: Donaldson

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả sản phẩm
Máy DFOE dùng cho các máy cắt laser

DFOE 3, DFOE 4 và DFOE 6 là các bộ thu bụi tích hợp được thiết
kế để thu gom bụi và khói phát sinh từ các các hoạt động như cắt
nhiệt, hàn, v.v.

Các tính năng tiêu chuẩn và có sẵn
Lựa chọn thêm:
Bộ lọc Cartridge chống cháy
Torit® Ultra-Web® (FR)
Quạt tích hợp
Bẫy tia lửa điện
Bộ điều khiển làm sạch xung
Delta-P Torit △ P-C01
Ứng dụng:Cắt Laser, hàn và các ứng dụng khác