Giỏ hàng

Ultra-Tek

Thương hiệu: Donaldson

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả sản phẩm

Được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng bụi dạng sợi

Tổng quát

Hỗn hợp tổng hợp và thủy tinh xử lý các ứng dụng sợi tốt hơn so với vật liệu lọc khác dựa trên nền cellulose.

 
Đặc trưng
  • Khoảng cách pleat rộng và không có lớp lót bên ngoài cho phép làm sạch xung triệt để
  • Sự pha trộn vật liệu của sợi tổng hợp và sợi thủy tinh làm giảm sụt áp và tăng luồng khí
  • Đánh giá hiệu quả lọc MERV 12 trên ASHRAE 52.2-2007
  • Chịu hóa chất rất tốt
  • Thép không gỉ xây dựng có sẵn